# فلفل

چرا باید غذا را با فلفل سیاه خورد؟

شاید افرادی که ذاعقه تند دارند.ندانند با مصرف فلفل سیاه چه لطفی بزرگی در حق خود می کنند.دانشمندان امریکایی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

چرا باید غذا را با فلفل سیاه خورد؟

شاید افرادی که ذاعقه تند دارند.ندانند با مصرف فلفل سیاه چه لطفی بزرگی در حق خود می کنند.دانشمندان امریکایی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید