چاقی موضعی

بعضی افراد از حجم زیاد در یکی از قسمتهای بدن شاکی هستند. عده‌ای از چاقی پایین بدن شاکی بوده و اظهار می‌دارند که با هر بار تجربه کاهش وزن ، قبل از درمان این قسمت ، صورت و بالا تنه دچار لاغری شدید شده و آنها را از ادامه راه باز می‌دارد وبرعکس عده ای از چاقی بالا تنه ( سینه‌ها و شکم ) شاکی بوده و با هر بار تجربه کاهش وزن قبل از درمان بالا تنه ، پائین تنه دچار لاغری شدید می‌شود. برای رفع این اشکال به نکات زیر توجه کنید :

الف ) بزرگی قسمت‌های تحتانی بدن : ‌
دراین موارد اول باید مشخص شود که آیا این بزرگی به علت تجمع چربی و یا به علل دیگری به غیر از آن می‌باشد. گاهی استخوان‌های لگن و یا عضلات این قسمت‌ها بزرگ می‌باشند ، که این‌ها با کاهش چربی بدن قابل رفع نمی‌باشد. پس اول هر کسی دید خود را باید اصلاح کند و واقع گرا باشد و انتظار معجزه هم نداشته باشد.
در مواقعی که تجمع چربی اشکال اساسی می ‌باشد ، درمان اصلی کنترل تغذیه و در کنار آن پیاده روی می‌باشد. ( پیاده روی در کاهش سایز شکم و اندام تحتانی بسیار مؤثر است)‌.

اگر در حین کاهش وزن ، لاغری شدید صورت و بالا تنه ایجاد شد ، لازم است 2 اقدام انجام شود : ‌
1 ـ عدد اضافه وزن خود را تقسیم بر 2 یا 3 نمایید و در هر مرحله یک قسمت آن را کم کنید و وزن کم شده را نگه دارید و پس از مدتی که خود و اطرافیان به ظاهر جدید عادت کردید ، ( در ضمن خود بدن هم در طول زمان بازسازی می‌کند ) مرحله جدید را شروع کنید.

2 ـ موقعی که چربی از محلی تخلیه می‌شود یا باید با افزایش حجم عضله و آب آن را جایگزین نمود و یا با روش‌های جراحی ترمیم انجام ‌گیرد.
هر چه پوست خشک تر باشد ، کوچک تر ، فرورفته تر و چروک تر به نظر می رسد ، پس خشکی پوست صورت را با مصرف آب زیاد و با مرطوب کردن آن ( با آب رسانی و مرطوب کننده ) می‌توان تا حدی اصلاح نمود و نیز از ورزشهای صورت ( به بخش عوارض پوستی کاهش وزن مراجعه کنید ) استفاده نمود. برای سینه‌ها ، از ورزشهای مقاومتی ( با وزنه و دستگاه ) ، در راستای افزایش حجم عضلات کمک گرفته و در صورتی که نتیجه حاصل نشد از جراحی ترمیمی استفاده می‌شود.

ب ) بزرگی قسمت‌های فوقانی بدن : ‌
در این مورد هم اول استخوانها و عضلات باید بررسی شوند و در صورتی که افزایش حجم مربوط به این قسمت‌ها باشد نقش کاهش چربی کم رنگ می‌شود.
در صورتی که افزایش حجم در اثر چربی می‌باشد و با کاهش وزن( کنترل تغذیه و پیاده روی و ورزشهای هوازی متمرکز برای قسمت‌ها ) بهبود نیابد ، راه ‌حل فقط جراحی می‌باشد. برای کم کردن سرعت کاهش سایز پایین تنه در این حالت ، باز می‌توان از ورزشهای مقاومتی برای اندام تحتانی استفاده نمود تا حجم عضلات این ناحیه بیشتر شود. 

/ 0 نظر / 7 بازدید