پست های ارسال شده در دی سال 1391

کرایولیپولیز برای پهلو

قسمت پهلوها در افراد جزو یکی از مقاومترین قسمت هاست.. خصوصا در ورزشکاران در این موارد بعد از تعیین ضخامت چربی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 276 بازدید

کرایو لیپولیز

  کرایولیپولیز بدون درد( البته یک کوچولو موقع مکش توسط دستگاه درد حس میشه) بدون خونریزی و آسیب پوستی(البته یک کمی کبودی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 158 بازدید

چاقی شکمی در اقایون

چاقی شکمی   قدیمها معتقد بودند که اندازه شکم اقایون ارتباط مستقیمی با میزان  دارایی و وضع مالی انها دارد.البته این نظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید