سوال و جواب شما در خصوص فمی لیفت

1: احساس فرد در حین انجام چگونه است؟

این عمل بدون درد کمی احساس فشار و گرما بسیار سریع در عرض چند دقیقه میباشد.

 

2: نتایج  چگونه و بعد از چه مدتی احساس میشود:

بعد از یک مدت کوتاه در خلال 7 روز  اثرات محسوس میشود.فقط مطمن باشید آر اف تیوپ دستگاه امریکایی باشد و متخصص زنان یا ماما انجام دهنده این کار باشد

3:هر نفر چند جلسه نیاز به انجام کار دارد؟

 یک تا دوجلسه برای به دست آوردن 50 درصد نتایج .اما اگر احساس عدم لیفت دارید 3 تا 4 جلسه به فاصله هر 1 ماه توصیه میشود.

 
4:نتایج چقدر ماندگار است؟
 
بین 18 ماه تا 2 سال

 

 

 

 

 
/ 0 نظر / 32 بازدید