چقدر ورزش چقدر کالری

نوع فعالیت کالرى خوابیدن (B.M.R) 70 دراز کشیدن 80 نشستن 100 انجام کارهای دستی 110 ایستادن 120 رانندگی 120 ظرفشوئی 135 خیاطی 135 شستشوی لباس با دست 150 آشپزی 150نوع فعالیت کالرى نرمش 170 روفتن با جارو دستی 170 پیاده روی 170 راه رفتن کند 180 تعمیر لوازم منزل 185 گردگیری 190 پاک کردن پنجره 195 اتوکشی 200 همبازی شدن با بچه ها 200 دوچرخه سواری آهسته 200

 

 

نوع فعالیت کالرى بازی گلف 200 مرتب کردن تختخواب 205 قالیبافی 240 باغبانی 240 چمن زدن با دستگاه 250 روفتن با جاروبرقی 270 پینگ پنگ 275 استفاده از اره برقی 290 قدم زدن با سرعت متوسط 300 پارو کردن برف 300 

نوع فعالیت کالرى انجام کارهای سخت خانگی 300 رقص 300 چمن زدن با قیچی 300 رژه نظامی 310 تمیز کردن کف اتاق 350 تنیس دو نفره 350 بدمینتون 350 تنیس روی میز 350 والیبال 350 عملگی ساختمان 360 

نوع فعالیت کالرى شستشوی اتومبیل 380 بیل زدن 390 پرورش اندام 400 پارو زدن در قایق 400 شنا با سرعت آهسته 400 دوچرخه سواری با سرعت متوسط 400 کلنگ زدن 420 اسب سواری سریع 470 تنیس یک نفره 470 قدم زدن تند 480 

نوع فعالیت کالرى بالا رفتن از پله 500 شمشیر بازی 500 کارهای سخت باغبانی 500 هندبال 550 فوتبال 550 شنا با سرعت متوسط 550 دوچرخه سواری سریع 600 اسکی از بالای تپه به پایین 600 یوگا 650 اره کردن با دست 690 

نوع فعالیت کالرى کوهنوردی 700 شنا سریع 700 دویدن خیلی سریع با مدت کوتاه 700 بوکس 1000 کوهنوردی سریع 1100 وزنه برداری 1100 اسکی در زمین هموار 1200 کشتی 1350
/ 0 نظر / 7 بازدید