روش تشخیص چاقی

فرمول بروکا ، روش دیگری برای تشخیص چاقی

  این روش جزء گروه اول است که وزن متناسب با قد را به صورت تقریبی نشان می دهد. استفاده از این فرمول آسان است ولی تقریبی است و استخوان بندی های مختلف را در نظر نمی گیرد.

برای استفاده از این فرمول قد خود را به سانتی متر بدست آورید و 100 سانتی متر از آن کم کنید. اگر وزن شما از این عدد بیشتر بود چاق هستید ولی اگر وزن شما از این عدد کمتر بود چاق نمی باشید.

تذکر: خانمها باید بعد از کم کردن عدد 100 از قد خود، 10% از آن عدد را کم نمایند تا به وزن متناسب خود برسند.

100 - قد به سانتی متر = وزن به کیلوگرم: فرمول بروکا برای آقایان
10% - 100- قد به سانتی متر= وزن به کیلوگرم: فرمول بروکا برای خانمها  

برای مشاهده ی آخرین پیشنهادات ویژه و تخفیف های فوق العاده به وب سایت جدید ما به آدرس زیر مراجعه کرده و در کلوپ مشتریان ثبت نام کنید            www.ideal-clinic.ir


/ 0 نظر / 13 بازدید